• LOGIN
  • Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.

Πολιτική Απορρήτου

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΑΣ

Το έργο «Μουσειακά Περιβάλλοντα Συνάφειας (MAS): Επαναπροσδιορίζοντας τις συμπράξεις μουσείων-σχολείων για τον 21ο αιώνα μέσω μιας οπτικής των Πολυγραμματισμών» (POST-DOC / 0916/0248) είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΠ) Πρόγραμμα “RESTART 2016 – 2020” DIDAKTOR. Το έργο θα διαρκέσει από τον Νοέμβριο του 2018 έως τον Οκτώβριο του 2020. 

Καθόλη τη διάρκεια του έργου, θα συνεργαστούμε με τοπικούς και διεθνείς οργανισμούς και θεσμούς, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και σε διάφορους κλάδους, για να σχεδιάσουμε λύσεις για βιώσιμες συμπράξεις μουσείων-σχολείων.

Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ

Το MAS συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους περί ιδιωτικότητας σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ (GDPR). Συμμορφούμεθα αυστηρά με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ την προστασία των φυσικών προσώπων όσον αφορά την επεξεργασία των «δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου (εφεξής “Πολιτική Απορρήτου”) διέπει τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. 

Τα “Προσωπικά Δεδομένα” ορίζονται από το GDPR ως οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με ένα αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο που μπορεί να εντοπιστεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με αναφορά σε ένα αναγνωριστικό στοιχείο όπως όνομα, αναγνωριστικό αριθμό, δεδομένα τοποθεσίας, ηλεκτρονικό αναγνωριστικό ή έναν ή περισσότερους παράγοντες που σχετίζονται με τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα αυτού του φυσικού προσώπου.

Τα “Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα” αφορούν προσωπικά δεδομένα που αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, ιδιότητα μέλους συνδικαλιστικών οργανώσεων, επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικά δεδομένα με σκοπό τον μοναδικό προσδιορισμό φυσικού προσώπου, δεδομένα σχετικά με την υγεία ή τα δεδομένα σχετικά με τη σεξουαλική ζωή ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό ενός φυσικού προσώπου (που αναφέρονται ως “Ειδικές κατηγορίες δεδομένων” στο γενικό κανονισμό της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων).

Συμμετέχοντας στο έργο MAS, τη μελέτη ή οποιαδήποτε άλλη δέσμευση και εμπλοκή, εκφράζετε την ελεύθερη, συγκεκριμένη, ενημερωμένη και σαφή συναίνεσή σας ότι συμφωνείτε με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και ότι έχετε εξοικειωθεί πλήρως με, κι έχετε ενημερωθεί σχετικά με, την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

ΤΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ

Ως μέρος του έργου, μελέτες και άλλες δεσμεύσεις που αποτελούν μέρος της συνήθους δραστηριότητας του MAS, θα επεξεργαστούμε τις πληροφορίες που μοιράζεστε μαζί μας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει: 

-Την άμεση αναγνώριση δεδομένων, όπως το πλήρες όνομά σας, την εργασία, τη διεύθυνση κατοικίας σας ή την προσωπική σας διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία από μόνη της ή σε συνδυασμό με άλλα εύκολα διαθέσιμα δεδομένα θα μπορούσε να σας καταστήσει αναγνωρίσιμους εσάς ή άλλο μέλος της οικογένειάς σας.

-Δημογραφικά στοιχεία όπως η ηλικία, το φύλο, η οικογενειακή κατάσταση, το επάγγελμα και το εύρος εισοδήματος.

-Οι συμπεριφορές και οι προτιμήσεις σας για να μας βοηθήσετε να κατανοήσουμε καλύτερα τη συμπεριφορά, τη χρήση και τις τάσεις. «Συμπεριφορικά δεδομένα» αφορούν το πότε, για ποιο λόγο και πώς εκτελείτε κάποια ενέργεια ή συμπεριφέρεστε με κάποιο τρόπο και ότι τα “Δεδομένα Προτίμησης” αναφέρονται στις συγκεκριμένες επιλογές που κάνετε.

-Οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υλικό που επιλέγετε να υποβάλλετε, να ανεβάσετε ή να μοιραστείτε με το MAS, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, φωτογραφιών, βίντεο και εικόνων.

-Ορισμένες πληροφορίες προφίλ αποθηκευμένες στον λογαριασμό σας στις πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων, εφόσον έχετε συμφωνήσει να συμμετέχετε σε ερευνητικά έργα μέσω μιας υπηρεσίας τρίτων, όπως το Facebook ή το Twitter.

-Ευαίσθητες πληροφορίες που παραχωρούνται εθελοντικά. Ως “Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα” νοούνται οι προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης που προδίδουν ή αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, ιδιότητα μέλους συνδικαλιστικών οργανώσεων, επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικά δεδομένα για τον μοναδικό προσδιορισμό φυσικού προσώπου, την υγεία ή τα δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή ενός ατόμου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.

-Η φωνή / η φυσική εμφάνισή σας στις περιπτώσεις που θα καταγράψουμε τη συμμετοχή σας σε μια συζήτηση σε ομάδα εστίασης, σε προσωπική συνέντευξη ή κάτι παρόμοιας φύσης.

ΠΩΣ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Συλλέγουμε και αποθηκεύουμε τα δεδομένα που συλλέγουμε για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων ως προς την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, μελέτης έρευνας ή άλλης δέσμευσης. Σας διαβεβαιώνουμε ότι τηρούμε αυτές τις αρχές:

Χρησιμοποιούμε εργαλεία και μεθόδους για να βεβαιωθούμε ότι δεν υπάρχει εύλογη πιθανότητα να σας εντοπίσουμε από τις αναφορές, τις εφαρμογές και τα άλλα παραδοτέα που δημιουργούμε. Για παράδειγμα, συνδυάζουμε τις απαντήσεις που συλλέγουμε από εσάς με τις απαντήσεις πολλών άλλων για να παράγουμε συγκεντρωτικά αποτελέσματα από τα οποία δεν μπορείτε να ταυτιστείτε με μοναδικό τρόπο. 

Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε δεδομένα σχετικά με εσάς για λόγους διασφάλισης της ποιότητας και έρευνας και ανάπτυξης, όπως ανάλυση δεδομένων, ελέγχους και ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας με τα μέσα που μας παρέχετε για το σκοπό αυτό. Όταν επικοινωνούμε μαζί σας – τηλεφωνικώς (συμπεριλαμβανομένου του κινητού τηλεφώνου), ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, SMS ή ταχυδρομείου, ανάλογα με τα στοιχεία που μας παρέχετε – το κάνουμε συνήθως για να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας, να επικυρώσουμε ή να αποσαφηνίσουμε την απάντησή σας ή να σας στείλουμε πληροφορίες σχετικά με συμμετοχή. 

Μπορεί να αποκωδικοποιήσουμε (ανώνυμα) τα δεδομένα για εσάς και να τα χρησιμοποιήσουμε για ιστορική, ακαδημαϊκή ή διαχρονική έρευνα. Σε παρόμοιες περιπτώσεις, διασφαλίζουμε ότι δεν υπάρχει εύλογη πιθανότητα εκ νέου αναγνώρισής σας από τα δεδομένα που χρησιμοποιήσατε.

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ COOKIES ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΣΑ

Λαμβάνουμε και αποθηκεύουμε αυτόματα ορισμένα είδη πληροφοριών όταν χρησιμοποιείτε τους ιστότοπους, τις εφαρμογές και τις ψηφιακές υπηρεσίες μας:

Οι διαδικτυακές φόρμες, όπως όταν πληκτρολογείτε πληροφορίες σε μια φόρμα εγγραφής ή πληκτρολογείτε ένα ερώτημα αναζήτησης σε ένα πλαίσιο αναζήτησης.

Τεχνολογίες όπως τα cookies και τα web beacons μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μερικές από τις ιστοσελίδες μας. Χρησιμοποιούμε αυτές τις τεχνολογίες για να διαχειριστούμε αποτελεσματικότερα τα έργα μας, να βελτιώνουμε την εμπειρία σας ως συμμετέχοντα, να διευκολύνουμε την πλοήγηση, να προβάλλουμε αποτελεσματικότερα τις πληροφορίες, τόσο για λόγους ασφαλείας όσο και για σκοπούς διαχείρισης χώρου. Λάβετε υπόψη ότι μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησης του υπολογιστή σας για να απορρίψετε τα cookies ή να διαγράψετε μεμονωμένα ή όλα τα cookies στον υπολογιστή σας, ακολουθώντας τις οδηγίες του αρχείου βοήθειας του προγράμματος περιήγησης. 

H καταγραφή Web, η οποία μας επιτρέπει να συλλέγουμε τις τυπικές πληροφορίες που αποστέλλει το πρόγραμμα περιήγησής σας σε κάθε ιστοσελίδα που επισκέπτεστε – όπως η διεύθυνση IP, ο τύπος και η γλώσσα του προγράμματος περιήγησης και ο ιστότοπος από τον οποίο προήλθε – καθώς και οι σελίδες που επισκέπτεστε και οι σύνδεσμοι που κάνετε κλικ ενώ χρησιμοποιείτε τους ιστότοπους και τις ψηφιακές υπηρεσίες μας.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ 

Η συμμετοχή στα έργα / μελέτες μας είναι πάντα εθελοντική και μπορείτε να την αποσύρετε ανά πάσα στιγμή. Εάν αποχωρήσετε από ένα έργο, ενδέχεται να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που συλλέξαμε κατά τη διάρκεια της συμμετοχής σας. Επικοινωνώντας μαζί μας στην ομάδα MAS, μπορείτε να επιλέξετε να ασκήσετε τα παρακάτω δικαιώματά σας: 

Το δικαίωμα λήψης πληροφοριών σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, συμπεριλαμβανομένου του σκοπού της επεξεργασίας, του είδους των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία και των αποδεκτών των δεδομένων αυτών.

Το δικαίωμα να ζητάτε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα (συμπεριλαμβανομένης της επιβεβαίωσης του εάν τα προσωπικά σας δεδομένα αφορούν ή όχι επεξεργασία).

Το δικαίωμα να ζητήσετε ανάκληση / διόρθωση δεδομένων, διαγραφή ή περιορισμό της επεξεργασίας αν διαπιστώσετε ή πιστεύετε ότι τα συλλεχθέντα δεδομένα είναι ανακριβή.

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΤΕ ΟΠΩΣ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΑΣ ΔΙΑΓΡΑΦΟΥΝ 

Το δικαίωμα να προτείνετε άλλους περιορισμούς στην επεξεργασία δεδομένων σχετικά με εσάς, και

Το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων (“ανάληψη”) για τα δεδομένα που έχετε παράσχει

Επιπλέον, εάν πιστεύετε ότι το MAS δεν συμμορφώθηκε με τους νόμους περί απορρήτου ή τους όρους αυτής της Πολιτικής, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε μια καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή (κάντε κλικ εδώ για λεπτομέρειες). 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ (ΠΑΙΔΙΑ)

Για τα έργα και τις έρευνές μας, δεν συλλέγουμε ποτέ εν γνώσει μας δεδομένα απευθείας από ανήλικα παιδιά κάτω των 18 ετών, χωρίς προηγούμενη ρητή συγκατάθεση ενός γονέα ή κηδεμόνα, για να χρησιμοποιήσουν τον ιστότοπο και να συμμετάσχουν με οποιοδήποτε τρόπο στο έργο MAS. Εάν μια συγκεκριμένη δραστηριότητα αφορά παιδιά, μπορούν να συμμετέχουν μόνο αφού λάβουμε τη ρητή συγκατάθεση ενός γονέα ή κηδεμόνα. Μόλις η συλλογή δεδομένων γι ‘αυτούς έχει εγκριθεί από γονέα ή κηδεμόνα, όλες οι διατάξεις αυτής της ειδοποίησης ισχύουν για δεδομένα σχετικά με τα παιδιά οποιασδήποτε ηλικίας (μέχρι την ηλικία των 18 ετών).

ΔΙΑΧΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Για να ασκεί τις δραστηριότητές του, το MAS μπορεί να μεταφέρει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε παροχείς υπηρεσιών τρίτων ή εταίρους που δραστηριοποιούνται σε άλλες χώρες εκτός της ΕΕ. Ορισμένες από αυτές τις χώρες έχουν διαφορετικό καθεστώς προστασίας δεδομένων, το οποίο μπορεί να προσφέρει χαμηλότερο επίπεδο προστασίας απ’ ό,τι μπορεί να βρει κανείς στην Κύπρο ή στην ΕΕ. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η παρόμοιου επιπέδου προστασίας δεδομένων σε χώρες εκτός της ΕΕ, η ομάδα του MAS και οι πάροχοι υπηρεσιών, έχουν συνάψει συμβατικές συμφωνίες που περιλαμβάνουν εγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες για τέτοιου είδους διαβιβάσεις δεδομένων.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα ανακοίνωση και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Όταν δεν είστε πια ενεργός συμμετέχοντας, θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε δεδομένα σχετικά με τα δημογραφικά σας χαρακτηριστικά καθώς και δεδομένα συμπεριφοράς και προτίμησης για ιστορική και στατιστική έρευνα, διατηρούμε όμως αυτά τα δεδομένα ξεχωριστά από τα δεδομένα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώρισή σας και θα περιορίσουμε αυστηρά την πρόσβαση στα δεδομένα αναγνώρισης. Όλα τα δεδομένα θα διαγραφούν οριστικά όταν δεν χρειάζεται πλέον να σας ταυτοποιήσουμε για λογιστικό έλεγχο, νομικά θέματα, πρόληψη απάτης ή συναφείς σκοπούς.

Το παρόν Υπόμνημα αντικαθιστά οποιαδήποτε άλλη δήλωση, γραπτή ή προφορική, που σας υποβλήθηκε σχετικά με τις πρακτικές μας όσον αφορά τη συλλογή και τη χρήση προσωπικών δεδομένων του MAS για εσάς.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το παρόν έγγραφο ισχύει από την 1η Νοεμβρίου 2018.

© 2020 - MAS project
X